O mnie

IMG_20171003_112654.jpg

Nazywam się Mirek Błoniarz, jestem psychoterapeutą i pracuję w podejściu integratywnym.


W 2003 roku ukończyłem studia o specjalizacji resocjalizacja i profilaktyka społeczna (Akademia Świętokrzyska). Już na początku studiów zacząłem pracować zawodowo i wolontaryjnie z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Przez 7 lat związany byłem ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych WARIANT w Kielcach, którego byłem założycielem i wiceprezesem. Przez 4 lata kierowałem placówką służby zdrowia - Poradnią Leczenia Uzależnień. W 2006 roku zakończyłem etap specjalizacji zawodowej i posiadam uprawnienia specjalisty terapii uzależnień. Przez 3 lata byłem nauczycielem akademickim w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach, gdzie prowadziłem zajęcia na kierunkach pedagogicznych.
 

Od 2006 roku mieszkam i pracuję w Edynburgu.
Jestem współzałożycielem Centrum Rozwoju, Terapii i Wsparcia FENIKS w Edynburgu (Feniks Counselling, Personal Development And Support Services Ltd), z którą to organizacją współpracowałem jako psychoterapeuta w latach 2007-2013. 

W latach 2009 - 2016 kształciłem się w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie – akredytowanym przez European Association for Psychotherapy – gdzie ukończyłem 4-letnie Studium Psychoterapii Integratywnej (rocznik 2010).  Przez 3 lata uczestniczyłem w szkoleniu certyfikacyjnym PROFI poddając swoją pracę systematycznej superwizji.

W ramach przygotowań do zawodu psychoterapeuty ukończyłem wiele szkoleń i warsztatów w tym m.in.:

  • Specjalistyczne szkolenie zawodowe w dziedzinie uzależnień w zakresie Specjalisty Terapii Uzależnień

  • Diagnoza Kliniczna DSM-IV-TR

  • Integratywna psychoterapia depresji

  • Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych

  • Hipnoza w psychoterapii i medycynie - kurs podstawowy i zaawansowany 

  • Psychosomatoterapia

  • Psychoterapia par i małżeństw

  • Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami jedzenia

  • Psychoterapia i pomoc psychologiczna dla osób z orientacją homo i biseksualną

Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, a swoją pracę poddaję cotygodniowej superwizji u Pani Teresy Wardzyńskiej.